CV

Erhvervs erfaring

 • 2020 – nu: Arbejder sideløbende med min private praksis som deltidsansat ved Sundhedscenter Vejle, hvor jeg afholder samtaler og gruppeforløb for stressramte, udover undervisning i stress indgår naturterapi som en del af forløbet.

 • 2015 – 2020: Folkesundhed Aarhus, Psykolog ved Stress- og depressionsforløbene. Afholder kurser for mennesker ramt af stress og depression, – eller som er i risiko herfor.

 • 2013 – 2015: Sano, Aarhus – et tværfagligt rehabiliteringscenter for alle med led, ryg- og muskellidelser. Arbejder som sundhedsfaglig medarbejder og nattevagt. Jeg har erfaring med, hvordan en smerteproblematik og fysiske begrænsninger kan påvirke livet.

 • 2013: Psykolog ved SIND pårørenderådgivning, Aarhus. Har her fået erfaring med børn, unge og voksne, der er pårørende til en sindslidende – og set, at sygdom ikke kun rammer den enkelte, men også de pårørende.

 • 2013: Frivilligt arbejde som psykolog ved TUBA, Aarhus. Erfaring med unge og voksne, der er vokset op i en familie, hvor der har været alkoholmisbrug.

 • 2011: Selvstændig psykolog i praksiskandidatordning ved psykolog Birgit Gudbjerg, Horsens. Bl.a. erfaring med målgruppen af mennesker henvist fra lægen, f.eks. mennesker ramt af let til moderat angst og depression, mennesker ramt af alvorlig sygdom samt pårørende til mennesker ramt af alvorlig sygdom. Mennesker i sorg og krise efter dødsfald.

 • 2009-2010: Psykologfaglig medarbejder ved CBR i Randers. Erfaring med ledige ramt af en sindslidelse eller anden sygdom, der afholder dem fra at være på arbejdsmarkedet. Erfaring med ledigheds-stress.

 • 2006-2008: Psykologgruppen i Skejby – psykologistuderende i supervisions og praksisforløb. Erfaring med problemstillinger relateret til en svær opvækst.

 

 

Uddannelse og kurser

 

 • 2017: Autoriseret af Psykolognævnet

 • 2011: Gennemført 3 årig uddannelse i gestaltterapi ved Gestaltterapeutisk Uddannelses Center i Voervadsbro.

 • 2009: Uddannet Cand. Psych fra Aarhus Universitet

 • 2006-2008: Psykologgruppen i Skejby – psykologistuderende i supervisions- og praksisforløb.

Jeg deltager løbende i kurser og har bl.a. deltaget i kurser vedrørende temaer som stress og behandling af stress, søvn og søvnvejledning, funktionelle lidelser, kroniske smerter, krisepsykologi mv. Har desuden deltaget i adskillige kurser i den psykologiske tilgang ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Generelt søger jeg at holde mig opdateret inden for mit fag gennem kurser og læsning. Jeg modtager løbende supervision med henblik på min egen faglige og personlige udvikling og for at værne om den gode kvalitet i mit arbejde.